Sallil on kumbi pool erinevat värvi tulenevalt koetüübist.